Sản phẩm

1. VÁN ÉP NỘI THẤT:

      Chuyên nhập khẩu các loại ván ép, sản xuất đồ gỗ gia dụng và trang trí nội thất đạt tiêu chuẩn CARB P2 từ 2,5mm~40mm, Độ rộng: 1.220 mm, Độ dài: 2.135 hoặc 2.440.

-Ván Ép từ 2,5mm~6mm sử dụng cho gia dụng nhiều nhất chi tiết như: Đáy hộc kéo, ván hậu tụ...., chất lượng thường 2,5mm~3mm BB/CC ( 1 mặt đẹp và 1 mặt xấu) , 5mm~6mm BB/CC ; BB/BB

Ván ép 9 mm~12mm thường sử dụng ngành nội thất chi tiết như: Hộc tủ được chia thành 02 loại ván ép LVB, LVL


+ LVB:
 Tức lá ván ruột của ván ép đồng hướng hết nhưng có 2 lớp ngoài cùng ngược hướng nhau gọi là LVB

+ LVL:  tức là ván ép kết cấu ván ruột cùng 1 chiều hết gọi là LVL


Ván ép 15mm~30mm thường được sử dụng cho ngành sản xuất đồ gỗ như là: Mặt bàn, Vai giường, dạt giường, hông tủ. Có 2 loại quy cách phân biệt độ dài: 2135 hoặc 2440.  

 

2. KHUÔN BẾ

 Chuyên nhập khẩu về các loại ván làm khuôn bế, bắn tỉa laser. Ruột ván ép không có kẻ hở giúp cho việc bắn tỉa laser không bị cháy ván.